Polki.pl

LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.CIOSEK, J.CZARNECKA-MIELCZAREK - Brwinów


 • LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.CIOSEK, J.CZARNECKA-MIELCZAREK
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Brwinów , ul. UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 8   (05-840 Brwinów)
  mazowieckie (powiat Brwinów miasto)
 • tel.22 7295769
  email sekretariat@przychodnia-alfa.waw.pl
  www www.przychodnia-alfa.waw.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.CIOSEK,...

 • 1

  LECZNICA RODZINNA "ALFA" M.Ciosek, J. Czarnecka-Mielczarek

  Brwinów , ul. ul. Powstańców Warszawy 8 (mazowieckie / powiat Brwinów miasto)
  telefon 22 7295769, email sekretariat@przychodnia-alfa.waw.pl, www www.przychodnia-alfa.waw.pl
  • poradnia lekarza POZ Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chorób wewnętrznych Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • poradnia promocji zdrowia Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia neurologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia laktacyjna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia laktacyjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia wad postawy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia antynikotynowa Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otoloaryngologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: 22 7295769  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nefrologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Dział fizykoterapii Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergii pokarmowych Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia alergii pokarmowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
  • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia hepatologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia immunologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia immunologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób naczyń Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia bólu Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia padaczki Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny sportowej Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Chirurgia ogólna
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia neonatologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Szkoła rodzenia Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Szkoła rodzenia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia osteoporozy Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna Brwinów, ul. ul. Powstańców Warszawy 8      Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Brwinów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl