Polki.pl

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nr 1 - Ciechocinek


 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nr 1
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
 • Ciechocinek , ul. Zdrojowa 17   ( Ciechocinek)
  kujawsko-pomorskie (powiat Ciechocinek)
 • tel.54 28 34 768
  email 0400201@zoz.org.pl
  www www.ksu-ciechocinek.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nr 1

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o.o. w Ciechocinku
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ciechocinek , ul. Zdrojowa 17 (kujawsko-pomorskie / powiat Ciechocinek)
  • Oddział II Reumatologiczny Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17     
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Usługi pielęgnacyjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 2

  Leczenie Uzdrowiskowe w Warunkach Stacjonarnych

  Ciechocinek , ul. Zdrojowa 17 (kujawsko-pomorskie / powiat Ciechocinek)
  telefon 54 28 34 768,
  • Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17      Telefon: 54 28 34 768  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17      Telefon: 54 28 34 768  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział Obsługi Pacjenta - Przełożona Pielęgniarek (Izba Przyjęć) Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17      Telefon: 54 28 34 768  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
 • 3

  Rehabilitacja w Warunkach Stacjonarnych

  Aleksandrów Kujawski , ul. Narutowicza 12 (kujawsko-pomorskie / powiat Aleksandrów Kujawski)
  telefon 54 28 32 111, email 0400201@zoz.org.pl, www www.ksu-ciechocinek.com.pl
  • Dział Farmacji Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 54 28 32 111  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 054 282-21-11  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 54 28 32 111  
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 54 28 32 111  
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 54 28 32 111  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologopedia
  • Oddział Rehabilitacji Zaburzeń Psychosomatycznych Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12      Telefon: 54 28 32 111  
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Opieka zdrowotna Ciechocinek

Specjalizacje, resorty ZOZ Ciechocinek


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl