Polki.pl

Instytut Matki i Dziecka-Szpital - Warszawa


 • Instytut Matki i Dziecka-Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A   (01-211 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Wola)
 • tel.22 3277000
  email dyr@imid.med.pl
  www www.imid.med.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Instytut Matki i Dziecka-Szpital

 • 1

  Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277166, email sekretariat.anestezjologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Oddział Intensywnej Terapii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277166  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277166  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Blok Operacyjny Pediatryczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny Położniczo-Ginekologiczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Zespół Anestezjologii Pediatrycznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół Anestezjologii Ginekologiczno-Położniczej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277386, email klinika.chirurgii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Oddział Chirurgii Wad Twarzoczaszki Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ogólnochirurgiczny i Chirurgii Noworodka Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277386  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Ortodontyczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Oddział Chirurgii Endoskopowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Wad Wrodzonych i Zaburzeń Rozwojowych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Urodynamiki Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Chirurgii Hospitalizacji Jednego Dnia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Laryngologii i Audiologii Wieku Rozwojowego Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277205, email sekretariat.onkologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chemioterapii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Onkologiczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Onkologiczny Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277205  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Dzienny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej Hospitalizacji Jednego Dnia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Naczyniaków i Znamion Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Naczyniaków i Znamion Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277406, email klinika.neonatologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pododdział Patologii Noworodka Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neonatologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277406  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Stanowiska Resuscytacji Noworodków Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Stanowisko Intensywnego Nadzoru Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Łóżka Noworodkowe w Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział Niemowlęcy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Poradnia Konsultacyjno-Katamnestyczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277130, email klinika.neurologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Oddział Neurologiczny dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277130  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277307  
   Pracownia elektrofizjologii
   Inne - Neurologia
   Inne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Padaczkę Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia padaczki dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Oddział Patologii Noworodka Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
 • 7

  Klinika Pediatrii

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277190, email klinika.pediatrii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Oddział Alergologii, Mukowiscydozy i Chorób Płuc Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chorób Metabolicznych, Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Pediatryczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Diabetologiczny dla dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277190  
   Oddział diabetologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Nefrologiczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Poradnia Alergii Oddechowych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergii Oddechowych Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Płuc i Mukowiscydozy Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Klinika Położnictwa i Ginekologii

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277044, email klinika.poloznictwa@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Blok Porodowy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277036  
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Blok Operacyjny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277030  
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Położnictwo
   USG - Położnictwo ginekologiczne
  • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277438  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Perinatologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
  • Położniczo-Ginekologiczna Pracownia Ultrasonograficzna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277030  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
  • Położniczo-Ginekologiczna Poradnia Konsultacyjna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277044  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Obserwacyjny z Pracownią Endoskopii Ginekologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział Ginekologiczny Hospitalizacji Jednego Dnia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Zakażeń w Położnictwie, Ginekologii i Urologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia AIDS Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Diagnostyki Cytologicznej i Kolposkopowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 9

  Zakład Analiz Zdrowia Kobiet
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Analiz Niepowodzeń Położniczych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 10

  Zakład Audiologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Badania Słuchu Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Logopedyczna i Psychologiczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 11

  Zakład Biochemii Klinicznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Aminokwasów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Metabolizmu Węglowodanów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulacji Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Enzymów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Wirusowego Zapalenia Wątroby Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej i Gazometrycznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Węglowodanów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Lipidów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Galaktozemii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 12

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277156, email zaklad.rtg@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 2232771168  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277186  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277199  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277229  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 13

  Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badania Snu
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia EEG Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 14

  Zakład Endokrynologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Badań Przesiewowych w Kierunku Niedoczynności Tarczycy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Morfologiczno-Czynnościowych Tarczycy z Gabinetem USG Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Nad Otyłością Młodzieży Szkolnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Hormonalnych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Genetyki Endokrynologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • 15

  Zakład Immunologii Klinicznej

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277158, email zaklad.immunologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Odporności Komórkowej i Humoralnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277225  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytometrii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277298  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Odporności Humoralnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mykologiczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci i Młodzieży Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 16

  Zakład Kardiologii Pediatrycznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia EKG i Polikardiografii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonograficzna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Zaburzeń Rytmu i Przewodnictwa Serca Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 17

  Zakład Patomorfologii

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277259, email zaklad.patomorfologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Histopatologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277189  
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologiczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277189  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Patomorfologia
   Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Onkologii Molekularnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277464  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania molekularne - Patomorfologia
   Badania molekularne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 18

  Zakład Promocji Karmienia Piersią
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Upowszechniania Karmienia Piersią Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Poradnictwa Laktacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • 19

  Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Antropologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Zaburzeń Rozwoju Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • 20

  Zakład Usprawniania Leczniczego

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277427, email zul@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277489  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277489  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277346  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rehabilitacyjna dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Gabinet Wczesnego Usprawniania i Stymulacji Rozwoju Ruchowego Niemowląt Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 21

  Zakład Epidemiologii i Biostatystyki

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277325, email zaklad.epidemiologii@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Epidemiologii Klinicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Medycyna szkolna
  • Pracownia Epidemiologii Problemów Zdrowotnych Dzieci i Młodzieży Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pracownia Epidemiologii Perinatalnej i Rozrodczości Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 22

  Zakład Zdrowia Rodziny
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Psychologiczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Szkoła Rodzenia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Szkoła rodzenia
   Inna - Medycyna rodzinna
   Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
 • 23

  Zakład Zdrowia Publicznego
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Profilaktyki Uzależnień Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Profilaktyki Chorób Społecznych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
 • 24

  Centrum Mukowiscydozy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Mukowiscydozy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Testów Potowych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 25

  Centrum Chorób Metabolicznych
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych na Alkaptonurię Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Galaktozemię Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dla Dzieci Chorych Na Fenyloketonurię Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Wrodzonych Zaburzeń Gospodarki Lipidowej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • 26

  Centrum Perynatologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Interdyscyplinarny Zespół Terapii Płodu i Noworodka Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia Intensywnej Terapii Płodu Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 27

  Specjalistyczna Przychodnia Dla Kobiet, Dzieci i Młodzieży
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Genetyczna Bez Diagnostyki Prenatalnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia genetyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Psychologiczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Uzależnień Od Nikotyny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • 28

  Zakładowa Przychodnia Lekarska
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  • Gabinet Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 29

  Instytut Matki i Dziecka

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277000, email dyrektor.kliniczny@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 022 3277000  
   Pracownia endoskopii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Izba Przyjęć Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277324  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Neonatologia
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Apteka Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277169  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Żywienia Pozajelitowego Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Sekcja Sterylizacji Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277118  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny Karetki "N" Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 662144152  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277163  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Chirurgii Kręgosłupa Dla Dzieci Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277433  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277450  
   Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Zakładowa Przychodnia Lekarska Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Poradnia medycyny pracy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 30

  Blok Operacyjny

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277192, www www.imid.med.pl
  • Blok Operacyjny Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277192  
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
 • 31

  Centralne Laboratorium

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277167, email centralne laboratorium@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Hematologii i Koagulogii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277274  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277279  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Analityki Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277248  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277214  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277171  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Białek i Lipidów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 32

  Zakład Żywienia

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277369, email zaklad.zywienia@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Dietetyczna Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277369  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia Higieny Żywienia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277369  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • 33

  Zakład Badań Przesiewowych

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277133, email przesiew@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Badań Przesiewowych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277133  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277260  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tandemowej Spektometrii MAS Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277178  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hormonów Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277133  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 34

  Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277370, email zzp@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Ochrony i Promocji Zdrowia Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277405  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Badań Populacyjnych Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277459  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Medycyny Szkolnej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: ----  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 35

  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277033, email zzp@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Pracownia Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277031  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządów Płciowych u Kobiet Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 36

  Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej

  Warszawa , ul. Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  telefon 22 3277322, email z.zdro@imid.med.pl, www www.imid.med.pl
  • Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277322  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl