Polki.pl

GSPZPOZ W IŁŻY - Iłża


 • GSPZPOZ W IŁŻY
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Iłża , ul. Bodzentyńska 17   (27-100 Iłża)
  mazowieckie (powiat Iłża miasto)
 • tel.48 616-33-67
  email zozilza@efekt.pl
  www www.zozilza.bip.gmina.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - GSPZPOZ W IŁŻY

 • 1

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

  Iłża , ul. Bodzentyńska 17 (mazowieckie / powiat Iłża miasto)
  • Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Inna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Inna - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( laboratorium ) Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Iłży Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • 2

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim - Filia

  Iłża , ul. Jasieniec Iłżecki 79 (mazowieckie / powiat Iłża obszar wiejski)
  telefon 48 6160069,
  • Poradnia lekarza rodzinnego Iłża, ul. Jasieniec Iłżecki 79     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki/położnej środowiskowej Iłża, ul. Jasieniec Iłżecki 79     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Iłża, ul. Jasieniec Iłżecki 79     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Iłża, ul. Jasieniec Iłżecki 79     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Iłża, ul. Jasieniec Iłżecki 79     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
 • 3

  Przychodnia Specjalistyczna w Iłży

  Iłża , ul. Bodzentyńska 17 (mazowieckie / powiat Iłża miasto)
  • Poradnia leczenia uzależnień Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Inna - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Przychodnia Stomatologiczna w Iłży

  Iłża , ul. Bodzentyńska 17 (mazowieckie / powiat Iłża miasto)
  • Gabinety stomatologiczne Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Inna - Stomatologia dziecięca
   Inna - Periodontologia
   Inna - Chirurgia stomatologiczna
   Inna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Periodontologia
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Inna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Inna - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Inna - Chirurgia stomatologiczna
   Inna - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej Iłża, ul. Bodzentyńska 17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Iłża

Specjalizacje, resorty ZOZ Iłża


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl