Polki.pl

"GRAMED" S.C. - Grabów


 • "GRAMED" S.C.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Grabów , ul. Reymonta 2   (99-150 Grabów)
  łódzkie (powiat Grabów)
 • tel.632734138
  email gramed2@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - "GRAMED" S.C.

 • 1

  Przychodnia

  Grabów , ul. ul. Reymonta 2 (łódzkie / powiat Grabów)
  telefon 632734138, email gramed2@wp.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Inne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia pielęgniarki POZ Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet położnej POZ Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia fizykoterapii Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna USG Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Pracownia USG
   USG - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia masażu leczniczego Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet medycyny sportowej Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia medycyny pracy Grabów, ul. ul. Reymonta 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Grabów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl