Polki.pl

Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji "Unia Bracka" - Gliwice


 • Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji "Unia Bracka"
 • Gliwice , ul. Bojkowska 20   (44-101 Gliwice)
  śląskie (powiat M. Gliwice)
 • tel.032 3354981
  email gliwice@uniabracka.pl
  www www.uniabracka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 przy KWK "Dębieńsko"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Czerwionka-Leszczyny , ul. 3 Maja 36 c (śląskie / powiat Czerwionka-Leszczyny miasto)
  • Poradnia lekarza POZ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG, spirometrii, audiometrii Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy i punkt szczepień Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy u dzieci Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 2

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 przy KWK "Gliwice"

  Gliwice , ul. Bojkowska 20 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  telefon 032 2311490, email gliwicep3@uniabracka.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometrii Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia spirometrii i gabinet zabiegowy Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia badań endoskopowych Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka medyczna w POZ Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna Gliwice, ul. Bojkowska 20     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 4 przy KWK "Knurów"

  Knurów , ul. Dworcowa 3 (śląskie / powiat Knurów)
  telefon 032 2351341, email knurow@uniabracka.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia RTG Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i gabinet zabiegowy Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia spirometrii Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki POZ Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 5 przy KWK "Makoszowy"

  Zabrze , ul. Makoszowska 22 b (śląskie / powiat M. Zabrze)
  telefon 032 2750065, email makoszowy@uniabracka.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet zabiegowy i punkt szczepień Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i spirometrii Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometrii Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia USG Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Pracownia USG
   USG - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia cytologiczna Zabrze, ul. Makoszowska 22 b     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 6 przy KWK "Sośnica"

  Gliwice , ul. Błonie 3 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  telefon 032 3317398, email sosnica@uniabracka.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Gliwice, ul. Błonie 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa Gliwice, ul. Błonie 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia spirometrii Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy Gliwice, ul. Błonie 3     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Gliwice, ul. Błonie 3     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometrii Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi rehabilitacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia cytologiczna Gliwice, ul. Błonie 3     
   Pracownie inne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 7 przy KWK "Szczygłowice"

  Knurów , ul. Parkowa 1 (śląskie / powiat Knurów)
  telefon 032 2363599, email szczyglowice@uniabracka.pl,
  • Poradnia ogólna POZ Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Knurów, ul. Parkowa 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa Knurów, ul. Parkowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia spirometrii Knurów, ul. Parkowa 1     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EKG, gabinet zabiegowy Knurów, ul. Parkowa 1     
   Pracownie inne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień Knurów, ul. Parkowa 1     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Knurów, ul. Parkowa 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Knurów, ul. Parkowa 1     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Knurów, ul. Parkowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 8 przy KWK "Pstrowski"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze , ul. Szybowa 10 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Poradnia ogólna POZ Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy i punkt szczepień Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometrii Zabrze, ul. Szybowa 10     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
 • 8

  Przychodnia Nr 9 przy KWK "Budryk"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ornontowice , ul. Klasztorna 2 (śląskie / powiat Ornontowice)
  • Poradnia lekarza POZ Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny pracy Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizykoterapii Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia spirometrii, EKG, gabinet zabiegowy, punkt szczepień Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Pracownie inne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometrii Ornontowice, ul. Klasztorna 2     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
 • 9

  Przychodnia Nr 10 przy "ZZM" S.A.

  Zabrze , ul. 3 Maja 89 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  telefon 032 2716791, email zzm@uniabracka.pl,
  • Poradnia ogólna POZ Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt poboru materiału biologicznego Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia spirometrii i EKG Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień i gabinet zabiegowy Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Gabinet zabiegowy
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Zabrze, ul. 3 Maja 89     
   Pracownie inne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 10

  Przychodnia Nr 11 Stomatologii Specjalistycznej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrze , ul. Wolności 402 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  • Poradnia stomatologiczna Zabrze, ul. Wolności 402     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Zabrze, ul. Wolności 402     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej Zabrze, ul. Wolności 402     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet zabiegowy Zabrze, ul. Wolności 402     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Zabrze, ul. Wolności 402     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Gliwice

Specjalizacje, resorty ZOZ Gliwice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl