Polki.pl

Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śłąskiej Fundacji "Unia Bracka" - Ruda Śląska


 • Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śłąskiej Fundacji "Unia Bracka"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Ruda Śląska , ul. Edmunda Kokota 172   (41-711 Ruda Śląska)
  śląskie (powiat M. Ruda Śląska)
 • tel.32 24 01 065
  email rudaslaska@uniabracka.pl
  www www.uniabracka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • 1

  Przychodnia "Bielszowice"

  Ruda Śląska , ul. ul. Edmunda Kokota 172 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  telefon 32 34 03 064, email bielszowice@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii i spirometrii Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rehabilitacyjna Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ruda Śląska, ul. ul. Edmunda Kokota 172      Telefon: 32 34 03 064  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • 2

  Przychodnia "Halemba"

  Ruda Śląska , ul. ul. Kłodnicka 59 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  telefon 32 24 33 719, email halemba@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii i spirometrii Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rehabilitacyjna Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kłodnicka 59      Telefon: 32 24 33 719  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • 3

  Przychodnia "Pokój"

  Ruda Śląska , ul. ul. Pokoju 13 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  telefon 32 24 06 905, email pokoj@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia skórno-weneryczna Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rehabilitacyjna Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia audiometrii i spirometrii Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy punkt szczepień Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet psychologiczny Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Ruda Śląska, ul. ul. Pokoju 13      Telefon: 32 24 06 905  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • 4

  Przychodnia "Polska-Wirek"

  Ruda Śląska , ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  telefon 32 24 28 031, email wirek@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia audiometrii i spirometrii Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rehabilitacyjna Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 24 28 031  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: 32 2428031  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet psychologiczny Ruda Śląska, ul. ul. Oddziałów Młodzieży Powstań 14      Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Przychodnia "Śląsk"

  Ruda Śląska , ul. ul. Kalinowa 12 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  telefon 32 72 48 515, email slask@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań Punkt szczepień Gabinet zabiegowy Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii i spirometrii Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Ruda Śląska, ul. ul. Kalinowa 12      Telefon: 32 24 48 506  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • 6

  Przychodnia "Miechowice"

  Bytom , ul. ul. Racjonalizatorów 44 (śląskie / powiat M. Bytom)
  telefon 32 28 04 139, email miechowice@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Poradnia lekarza rodzinnego Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Punkt pobrań materiału do badań Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Bytom, ul. ul. Racjonalizatorów 44      Telefon: 32 28 04 139  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • 7

  Przychodnia "Bobrek"

  Bytom , ul. ul. Konstytucji 89 (śląskie / powiat M. Bytom)
  telefon 32 39 50 513, email bobrek@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia POZ Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia skórno-weneryczna Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia RTG Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometrii Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia rehabilitacyjna Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań Punkt szczepień Gabinet zabiegowy Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki POZ Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ Bytom, ul. ul. Konstytucji 89      Telefon: 32 39 50 513  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne

Opieka zdrowotna Ruda Śląska

Specjalizacje, resorty ZOZ Ruda Śląska


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl