Polki.pl

Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji "Unia Bracka" - Katowice


 • Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji "Unia Bracka"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Katowice , ul. Mysłowicka 13   (40-486 Katowice)
  śląskie (powiat M. Katowice)
 • tel.32 60 87 669
  email gzla.katowice@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • 1

  Przychodnia Osiedlowa

  Katowice , ul. ul. Brzozowa 21 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 89 743, email osiedlowa@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Katowice, ul. ul. Brzozowa 21      Telefon: 32 25 89 743  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • 2

  Przychodnia przy KWK "Mysłowice"

  Mysłowice , ul. ul. Bernarda Świerczyny 5 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  telefon 32 22 23 731, email myslowice@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: 32 22 23 731  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia dermatologiczna Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Mysłowice, ul. ul. Bernarda Świerczyny 5      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia przy KWK "Murcki"

  Katowice , ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 60 86 217, email murcki@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia audiometrii Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Katowice, ul. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 100      Telefon: 32 60 86 217  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
 • 4

  Przychodnia przy KWK "Staszic"

  Katowice , ul. ul. Mysłowicka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 52 856, email staszic@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia UKG Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG- Dopler Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 25 52 856  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej Katowice, ul. ul. Mysłowicka 13      Telefon: 32 2552856  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • 5

  Przychodnia przy KWK "Wujek"

  Katowice , ul. ul. Załęska 51 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 60 66 850, email wujek@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 863  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 862  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 865  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 850  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 851  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 862  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 854  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 861  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 852  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: 32 60 66 853  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Przyszybowy Punkt Opatrunkowy Ruch "Wujek" Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej Ruch "Śląsk" Katowice, ul. ul. Załęska 51      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Przychodnia przy KWK "Wesoła"

  Mysłowice , ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  telefon 32 22 39 286, email wesola@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Mysłowice, ul. ul. Edmunda Osmańczyka 4      Telefon: 32 22 39 286  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 7

  Przychodnia przy Głównym Instytucie Górnictwa

  Katowice , ul. al. Wojciecha Korfantego 79 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 92 259, email gig@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometrii Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Punkt szczepień
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: 32 25 92 259  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Katowice, ul. al. Wojciecha Korfantego 79      Telefon: ----  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Przychodnia przy KWK "Porąbka-Klimontów"

  Sosnowiec , ul. ul. Romana Dmowskiego 6a (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  telefon 32 29 88 937, email pk@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia kardiologiczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ekg Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia usg Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia UKG Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG- Dopler Sosnowiec, ul. ul. Romana Dmowskiego 6a      Telefon: 32 29 88 937  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 9

  Przychodnia przy KWK "Kazimierz-Juliusz"

  Sosnowiec , ul. ul. Ogrodowa 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  telefon 32 29 69 621, email kj@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia ekg Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia fizjoterapii Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Sosnowiec, ul. ul. Ogrodowa 1      Telefon: 32 29 69 621  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 10

  Przychodnia Bracka

  Mysłowice , ul. ul. Fryderyka Chopina 54 (śląskie / powiat M. Mysłowice)
  telefon 32 4419370, email bracka@uniabracka.pl, www www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Mysłowice, ul. ul. Fryderyka Chopina 54     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Katowice

Specjalizacje, resorty ZOZ Katowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl