Polki.pl

GOLDMEDICA - SZPITAL - Gołdap


 • GOLDMEDICA - SZPITAL
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Gołdap , ul. Słoneczna 7   (19-500 Gołdap)
  warmińsko-mazurskie (powiat Gołdap miasto)
 • tel.87 615 13 76
  email sekretariat@goldmedica.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - GOLDMEDICA - SZPITAL

 • 1

  Szpital

  Gołdap , ul. Słoneczna 7 (warmińsko-mazurskie / powiat Gołdap miasto)
  telefon 87 615 13 76, email spzozgoldap@wp.pl,
  • oddział chorób wewnętrznych Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 24  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • oddział pediatryczny Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 34  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • izba przyjęć szpitala Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75  
   Izba przyjęć szpitala
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Dzienna pomoc lekarska
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • dział farmacji szpitalnej Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 13 76  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • ambulatorium ogólne Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75  
   Ambulatorium ogólne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • oddział chirurgii - leczenie jednego dnia Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • oddział ginekologii - leczenie jednego dnia Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Oddział leczenia jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • blok operacyjny Gołdap, ul. Słoneczna 7      Telefon: 87 615 02 75 wew 21  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgiczny, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział ginekologiczno - położniczy, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • blok operacyjny, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • poradnia chorób wewnętrznych, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pracownia serologiczna Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia gastroenterologiczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pracownia bakteriologiczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia laryngologiczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia pediatryczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia endokrynologiczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia urazowo - ortopedyczna, Gołdap, ul. Słoneczna 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabowie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Grabowo , ul.
  • poradnia skórno - wenerologiczna, Grabowo, ul.      
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia rehabilitacyjna, Grabowo, ul.      
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet lekarza poz, Grabowo, ul.      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Grabowo, ul.      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej Grabowo, ul.      
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej, Grabowo, ul.      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • 3

  Dział Pomocy Doraźnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gołdap , ul. Słoneczna 7/9 (warmińsko-mazurskie / powiat Gołdap miasto)
  • zespół wyjazdowy ogólny, Gołdap, ul. Słoneczna 7/9     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy, Gołdap, ul. Słoneczna 7/9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy, Gołdap, ul. Słoneczna 7/9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa

Opieka zdrowotna Gołdap

Specjalizacje, resorty ZOZ Gołdap


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl