Polki.pl

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie - Waśniów


 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Waśniów , ul. Rynek 2 A   (27-425 Waśniów)
  świętokrzyskie (powiat Waśniów)
 • tel.41 264 60 12
  email 2600166@zoz.org.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • 1

  Ośrodek Zdrowia

  Waśniów , ul. Rynek 2 A (świętokrzyskie / powiat Waśniów)
  telefon 41 264 60 12, email 2600166@zoz.org.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dla Dzieci Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Punkt Szczepień Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Fizykoterapii Waśniów, ul. Rynek 2 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Waśniów, ul. Rynek 2 A     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Waśniów, ul. Rynek 2 A      Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Zdrowia

  Garbacz , ul. brak 107 (świętokrzyskie / powiat Waśniów)
  telefon 41 334 11 80, email 2600166@zoz.org.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dla Dzieci Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Punkt Szczepień Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Garbacz, ul. brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Alergologiczna Garbacz, ul. brak 107     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Waśniów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl