Polki.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe. - Gózd


 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gózd , ul. Lekarska 4   (26-634 Gózd)
  mazowieckie (powiat Gózd)
 • tel.48 320-20-19
  email ewaz14@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.

 • 1

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

  Gózd , ul. Lekarska 4 (mazowieckie / powiat Gózd)
  telefon 48 320-20-19, email ewaz14@poczta.onet.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rentgenodiagnostyka - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Badania laboratoryjne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Badania laboratoryjne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Gózd, ul. Lekarska 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej Gózd, ul. Lekarska 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia promocji zdrowia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Gózd, ul. Lekarska 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Gózd, ul. Lekarska 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna - gabinet psychologa Gózd, ul. Lekarska 4     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt szczepień Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Punkt szczepień
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet zabiegowo- diagnostyczny Gózd, ul. Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka

Specjalizacje, resorty ZOZ Gózd


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl