Skąd wziąć pieniądze na naukę dla dziecka?

Pieniądze na naukę dla ucznia możesz uzyskać z kilku miejsc. Sprawdź, jak ro zrobić!

Pieniądze na naukę dla dziecka
fot. Fotolia

Szkoła tuż-tuż. A to oznacza przede wszystkim wydatki na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne... Jeśli trudno ci znaleźć na to środki w domowym budżecie, poproś o dofinansowanie.

Wrzesień to miesiąc, który spędza sen z oczu wielu rodzicom. Wydatki związane z nauką dzieci z roku na rok są coraz wyższe. W takiej sytuacji przydadzą się każde dodatkowe pieniądze. Podpowiadamy, gdzie można je zdobyć.

Jak uzyskać dofinansowanie na naukę dla dziecka?

1. Pomoc na kupno podręczników - program rządowy "Wyprawka szkolna"


Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje wsparcie finansowe na zakup podręczników dla uczniów zaczynających naukę:
  • w klasach I–III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • w klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • w klasie II liceum plastycznego,
  • w klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Wsparcie otrzymają także m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyprawka przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł (w wypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej), a dla pozostałych – 456 zł.
  • Ile można dostać?

Dofinansowanie jest przyznawane w różnych kwotach – od 225 zł do 770 zł. To najwyższe jest przewidziane dla dzieci niepełnosprawnych korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
  • Gdzie składać wniosek?

Pismo o dofinansowanie podręczników należy złożyć u dyrektora szkoły, w której dziecko będzie się uczyć. Masz na to czas do 16 września. Do wniosku należy dołączyć:
  • Zaświadczenie o zarobkach. W uzasadnionych sytuacjach może być to oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina otrzymuje okresowy lub stały zasiłek, potrzebne będzie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej;
  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Uwaga! Zakup podręczników trzeba udokumentować. Może być to faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, paragon lub oświadczenie o zakupie. To ostatnie powinno zawierać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Alicja Hass/Przyjaciółka
Oceń artykuł 1 głos
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: