Jak uzyskać pomoc z opieki społecznej?

Radzimy, jak załatwić wszelkie formalności. Sprawdź!

Pomoc z opieki społecznej - jak uzyskać
fot. Fotolia

Jeżeli z trudem wiążesz koniec z końcem, bo np. jesteś bez pracy albo dotknęła cię ciężka choroba, możesz zwrócić się o pomoc finansową (np. o zasiłek okresowy lub celowy przeznaczony na zakup leków, opału, odzieży, żywności). Jak otrzymać pomoc z opieki społecznej?

Masz na nią szansę pod warunkiem, że miesięczny dochód w twojej rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę (542 zł, gdy jesteś osobą samotną). Jeżeli wywiad środowiskowy potwierdzi twoją trudną sytuację, masz szansę na otrzymanie zasiłku (w praktyce zależy to od środków, jakimi dysponuje ośrodek pomocy).

Jak otrzymać pomoc z opieki społecznej?

Należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Co dołączasz do wniosku o pomoc z opieki społecznej?

Dokumenty, które potwierdzą twoje trudne warunki materialne (np. zaświadczenie z urzędu pracy o niepobieraniu zasiłku).

Renta socjalna

Jest przyznawana osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Musi być przy tym spełniony warunek, że owo naruszenie zdolności organizmu powstało:
  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich.

Gdzie składasz wniosek o rentę socjalną?

W oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Co dołączasz do wniosku o rentę socjalną?

  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o niezdolności do pracy lub o inwalidztwie wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
  • Zaświadczenie ze szkoły, szkoły wyższej lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie. Złożenie wniosku nie jest związane z żadnymi opłatami.

Sprawdź też:

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Oceń 2,83 / 76 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: