Kiedy należy ci się odprawa?

Kiedy należy ci się odprawa?
fot. Fotolia

Odprawa a emerytura

Gdy przechodzisz na emeryturę (nie ma znaczenia czy zwykłą, czy wcześniejszą), powinnaś dostać odprawę. Zgodnie z kodeksem pracy wypłaca się ją w wysokości twojego miesięcznego wynagrodzenia. Może się jednak zdarzyć, że otrzymasz wyższą kwotę, jeśli obowiązujący w firmie regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy przewidują wyższą odprawę.
Odprawa przysługuje każdemu pracownikowi, który przechodzi na emeryturę – bez wyjątku. Otrzymujesz ją tylko raz – to oznacza, że jeśli zawiesisz emeryturę i podejmiesz pracę, po jej zakończeniu nie będziesz mogła ponownie zgłosić żądania o wypłatę pieniędzy.

Odprawa a renta

Odprawa przysługuje również wtedy, gdy z powodu złego stanu zdrowia przechodzisz na rentę. Pieniądze otrzymasz, podobnie jak przy emeryturze, w wysokości miesięcznej pensji. Nie ma znaczenia, czy jest to renta stała czy okresowa ani powód przejścia na rentę (wypadek, długa choroba).
Jeśli będąc na rencie, zaczniesz dorabiać i w tym czasie nabędziesz prawo do emerytury, możesz, przechodząc na nią, otrzymać tzw. odprawę wyrównawczą. Stanie się tak wtedy, gdy odprawa emerytalna byłaby wyższa od tej, którą dostałaś.

Co robić, kiedy nie dostajesz odprawy?

Pracodawca powinien wypłacić ci należne pieniądze. Jeśli nie chce tego zrobić, napisz do niego pismo z żądaniem wypłacenia odprawy. Warto też o zaistniałej sytuacji powiadomić inspekcję pracy – jej kontrolerzy mogą sprawdzić dokumentację płacową firmy i – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – nałożyć na pracodawcę karę. Jeżeli i to nic nie da, możesz dochodzić swoich racji przed sądem pracy. W pozwie domagaj się odprawy wraz z ustawowymi odsetkami. Dołącz do niego jako dowód kserokopię wysłanego wcześniej pisma do pracodawcy.
Nie wnosisz żadnych opłat sądowych. Jeżeli jednak wysokość twojego żądania przekroczy 50 tys. zł, trzeba będzie zapłacić tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5 proc. wartości sporu (kwoty, o którą się ubiegasz), ale nie może być to mniej niż 30 zł ani więcej niż 100 tys. zł.
                 

Kiedy należy się odprawa pośmiertna?

To szczególny rodzaj odprawy – jest wypłacany najbliższej rodzinie pracownika. Nie ma znaczenia, na jakiej części etatu był zatrudniony zmarły pracownik. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy  i wynosi:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli staż pracy wynosił co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy zmarły pracownik był zatrudniony w tym zakładzie co najmniej 15 lat.
Odprawa przysługuje małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki do przyznania renty rodzinnej. Odprawę dzieli się w częściach równych między wszystkie uprawnione osoby. Gdy po pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny, świadczenie wypłaca się w wysokości połowy wspomnianych wyżej kwot.

Alicja Hass - "Przyjaciółka"

Sprawdź inne porady finansowe:

Publikacja:
Redaktor: Kuchnia, Dom
Oceń 4,28 / 69 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: