Wcześniejsza emerytura

emeryci, emerytura, para, małżeństwo


Jak załatwić formalności
Aby ZUS zaczął wypłacać ci wcześniejszą emeryturę, należy złożyć w nim następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie emerytury – druk ZUS Rp-1,
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6),
 • świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7),
 • dowody potwierdzające okres nauki w szkole wyższej (nie wystarczy dyplom, potrzebne jest zaświadczenie wydane przez dziekanat mówiące o tym,  ile wynosił okres nauki),
 • odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie z urzędu pracy, jeżeli pobierałaś zasiłek dla bezrobotnych.

Co nas czeka dalej
Od nowego roku  mają zmienić się zasady przejścia na wcześniejszą emeryturę. To, czy będziesz mogła skorzystać z tego przywileju, w dużej mierze będzie zależało od tego, czy twoja praca zostanie ujęta w wykazie prac o szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Rządowy projekt przewiduje, że na tzw. emeryturę pomostową będzie mogła odejść osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
 • urodziła się po 31 grudnia 1948 r.,
 • przed 1 stycznia 1999 r. była zatrudniona na stanowiskach lub przy pracach wymienionych w wykazie prac zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1983 r.,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę wymienioną w wykazie prac szkodliwych lub o szczególnym charakterze,
 • przepracowała co najmniej 15 lat w warunkach szkodliwych (dla niektórych prac, np. przy azbeście, wystarczy 10 lat),
 • staż pracy wynosi 20 lat (dla mężczyzn – 25 lat),
 • ukończyła 55 (50 – np. stewardesa) lat; mężczyzna – 60 lat (55 lat – gdy pracuje np. jako pilot).

Dla kogo jeszcze wcześniejsza emerytura?

Mogą na nią przejść urodzeni przed 1 stycznia 1949 r.:
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • pracownicy urzędów państwowych,
 • pracownicy samorządowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu,
 • mianowani nauczyciele akademiccy,
 • osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku
 • przy pracy, w drodze do lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej.


Okresy wliczane do stażu pracy:
Do stażu pracy wymaganego do emerytury wlicza się okresy składkowe i bezskładkowe. Okresy składkowe to m.in. okres:
 • zatrudnienia na umowie o pracę,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • pracy na podstawie umowy zlecenie,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Okresy nieskładkowe (uwzględnia się je w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych) to m.in. okres:
 • pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego,
 • nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (nie więcej niż 5 lat),
 • pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
 • urlop wychowawczy.

Alicja Hass / Przyjaciółka

Konsultacja prawna: Ewa Karaś, prawnik, ekspert portalu www.wieszjak.pl

Oceń 4,35 / 17 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: