Nie płać podatku od spadku

Odziedziczyłaś mieszkanie po babci? Rodzice podarowali ci pieniądze na samochód? Nie zapłacisz podatku, jeśli odpowiednio wcześnie powiadomisz o tym urząd skarbowy.

Małżeństwo u prawnika

Z godnie z przepisami, które obowiązują od 2007 r., jeśli otrzymasz darowiznę lub spadek od bliskiej osoby, nie musisz płacić wymaganego w takiej sytuacji podatku. Nie ma znaczenia, co dostałaś. Istotny jest jedynie fakt, kto ci to dał.

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Przepisy prawa zaliczają do niej: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo.

Zwolnienie podatkowe obejmuje cię jednak tylko wtedy, gdy spełnisz określone w ustawie warunki:

  • jeżeli darowizna lub spadek przekracza kwotę 9637 zł, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego;
  • darowizna pieniężna musi być przekazana przekazem pocztowym albo wpłacona na konto bankowe.
Uwaga! W wypadku darowizny zgłoszenie jest konieczne, jeżeli wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby w ciągu pięciu lat przekroczyła wspomnianą kwotę. Jeżeli kwota darowizny jest niższa, nie trzeba tego zgłaszać.

Kto i kiedy zgłasza?
Spadek powinnaś zgłosić osobiście. Natomiast w przypadku darowizny zgłoszenie zależy od tego, co dostałaś. Jeżeli jest to nieruchomość, to notariusz powiadamia urząd skarbowy (darowizna wymaga bowiem formy aktu notarialnego). Gdy rodzina dała ci pieniądze – obowiązek poinformowania fiskusa spoczywa na tobie.

Na zgłoszenie masz miesiąc. Termin biegnie od dnia, gdy powstał obowiązek podatkowy. Moment jego powstania zależy od sposobu (spadek, darowizna) uzyskania majątku. I tak np.:
  • przy dziedziczeniu jest to dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu praw spadkowych;
  • przy zapisie lub poleceniu testamentowym – data wykonania zapisu lub polecenia;
  • przy zachowku – dzień otrzymania całości lub części należnej kwoty;
  • przy darowiźnie – data podpisania umowy przed notariuszem, a gdy umowa ma inną formę niż akt notarialny, dzień wręczenia cennej rzeczy.
Uwaga! W wypadku darowizny pieniężnej terminem przekazania jest data stempla pocztowego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym.
 
Do jakiego urzędu?

To zależy od tego, co otrzymałaś w spadku lub darowiźnie. Gdy odziedziczyłaś nieruchomość, zgłaszasz to w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca jej położenia. W przypadku darowizny musisz powiadomić urząd skarbowy właściwy dla:
  • miejsca położenia nieruchomości – jeśli dostałaś np. działkę,
  • miejsca zamieszkania darczyńcy – gdy otrzymałaś rzeczy ruchome,
  • twojego miejsca zamieszkania – jeżeli jest to darowizna z zagranicy.

Oceń 3,62 / 26 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: