Jak zdobyć zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego co jakiś czas ulega zmianie. Jakie dokumenty musisz złożyć, żeby go dostać?

Zasiłek rodzinny - dokumenty
fot. Fotolia

Jeżeli masz dzieci, a twoja rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej, wystąp do gminy o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego. Jeśli je uzyskasz, możesz ubiegać się również o różnego rodzaju dodatki z nim związane. Sprawdź, jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego są absolutnie niezbędne.

Kiedy masz prawo do zasiłku rodzinnego?

Gdy w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł, gdy wychowujesz dziecko niepełnosprawne. Jeżeli utrzymujesz się z gospodarstwa rolnego, dochód nie może przekroczyć 226,08 zł z tzw. 1 ha przeliczeniowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko pod warunkiem, że:
 • nie ukończyło 18 lat, lub
 • uczy się i nie ukończyło 21 lat, lub
 • kontynuuje naukę w szkole wyższej, ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie ukończyło 24. roku życia.
Nie otrzymasz zasiłku na dziecko, które:
 • zawrze związek małżeński,
 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w ośrodku wychowawczym) lub w rodzinie zastępczej,
 • jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Nie dostanie tego świadczenia także samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie ma orzeczonych alimentów, chyba że:
 • drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone,
 • sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Jak wysoki dostaniesz zasiłek?

Zależy to od wieku twojego dziecka, a nie, jak dawniej, od liczby wychowywanych pociech. Wysokość zasiłku wynosi:
 • 68 zł na dziecko do 5. roku życia,
 • 91 zł na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat,
 • 98 zł na dziecko pełnoletnie i starsze (do 24. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne i się uczy).

Zobacz też:

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Oceń 3,40 / 52 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: