Polki.pl

Falck Medycyna Region Zachodniopomorski - Szczecin


 • Falck Medycyna Region Zachodniopomorski
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Szczecin , ul. Narutowicza 13E   (70-240 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.914332404
  email r.slosarek@falck.pl
  www www.falck.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Falck Medycyna Region Zachodniopomorski

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna Falck Szczecin

  Szczecin , ul. Narutowicza 13E (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 914332404, www www.falck.pl
  • Punkt szczepień Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym) Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym) Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki (EKG, Holter, próby wysiłkowe, USG) Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Ambulatorium ogólne (pobieranie krwi do analiz lekarskich) Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pulmonologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okresu przekwitania Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychosomatyczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia psychosomatyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiochirurgiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pogotowie Medyczne Falck

  Szczecin , ul. Narutowicza 13E (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 914332404, www www.falck.pl
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - podstawowy Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" - specjalistyczny Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego Szczecin, ul. Narutowicza 13E      Telefon: ----  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Zdrowie publiczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia Specjalistyczna Falck

  Choszczno , ul. Niedziałkowskiego 2B (zachodniopomorskie / powiat Choszczno miasto)
  telefon 914332404, www www.falck.pl
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ogólne Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny (NPL) Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl