Polki.pl

EPOKA NZOZ Piotr Chodkiewicz - Żnin


 • EPOKA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Żnin , ul. Aliantów 1a   (88-400 Żnin)
  kujawsko-pomorskie (powiat Żnin miasto)
 • tel.52 30 30 103
  email epoka@epokanzoz.pl
  www www.epokanzoz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - EPOKA NZOZ Piotr Chodkiewicz

 • 1

  "EPOKA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz

  Żnin , ul. Aliantów 1a (kujawsko-pomorskie / powiat Żnin miasto)
  telefon 52 30 30 103, email epoka@epokanzoz.pl, www www.epokanzoz.pl
  • Poradnia Stomatologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Diagnostyki Obrazowej (RTG stomat.) Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ogólna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pediatryczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Alergologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Lekarza POZ Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Stomatologiczny Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Dermatologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Stomatologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18 Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologiczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 18 Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół Transportu Sanitarnego Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny dla dzieci i młodzieży do lat 18 Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Psychologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Psychologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Kardiologiczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 30 00  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   USG - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   USG - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt Szczepień Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca-Dzieci Zdrowe Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Poradnia Dziecięca-Dzieci Chore Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Poradnia Logopedyczna Żnin, ul. Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Ambulatorium Stomatologiczne Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Ambulatorium stomatologiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Lekarza POZ Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Żnin, ul. Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Żnin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl