Polki.pl

Elvita NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - Jaworzno


 • Elvita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Jaworzno , ul. Gwarków 1   (43-600 Jaworzno)
  śląskie (powiat M. Jaworzno)
 • tel.32 7549306
  email gzla@elvita.pl
  www www.elvita.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Elvita NZOZ Górniczy Zakład...

 • 1

  Elvita NZOZ GZLA

  Jaworzno , ul. ul. Gwarków 1 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  telefon 32 7549306, email gzla@elvita.pl, www www.elvita.pl
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia dermatologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Medyczne laboratorium diagnostyczne Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia fizjoterapii Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii dla dzieci Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (dla dzieci) Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: 32 7549306  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia protetyki stomatologicznej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia onkologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Szkoła rodzenia Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Szkoła rodzenia
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób metabolicznych Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: ----  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny estetycznej Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia preluksacyjna Jaworzno, ul. ul. Gwarków 1     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno , ul. lac Górników 5a (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia wad postawy Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej śroowiskowej-rodzinnej Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny sportowej Jaworzno, ul. lac Górników 5a     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • 3

  Elvita NZOZ GZLA

  Jaworzno , ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  telefon 32 7549306, email gzla@elvita.pl, www www.elvita.pl
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5      Telefon: 32 7510008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5      Telefon: 32 7510008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5      Telefon: 32 7510008  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5      Telefon: 32 7510008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia alergologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii naczyń Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia hematologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia proktologiczna Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Jaworzno, ul. ul. Wojciecha Bogusławskiego 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Elvita NZOZ GZLA

  Trzebinia , ul. ul. Grunwaldzka 67 (małopolskie / powiat Trzebinia miasto)
  telefon 32 6110452, email gzla@elvita.pl, www www.elvita.pl
  • Poradnia lekarza POZ Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 32 6110452  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 32 6110452  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 32 6110452  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia medycyny pracy Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 668835574  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 668835574  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Trzebinia, ul. ul. Grunwaldzka 67      Telefon: 32 6110452  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne

Opieka zdrowotna Jaworzno

Specjalizacje, resorty ZOZ Jaworzno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl