Polki.pl

Elvita NZOZ Centrum Medyczne "Trójka" - Jaworzno


 • Elvita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Trójka"
 • Działalność lecznicza
  Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
 • Jaworzno , ul. Promienna 51   (43-603 Jaworzno)
  śląskie (powiat M. Jaworzno)
 • tel.32 71 51 096
  email elvita@elvita.pl
  www www.elvita.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Elvita NZOZ Centrum Medyczne "Trójka"

 • 1

  Przychodnia

  Jaworzno , ul. Promienna 51 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  telefon 32 71 51 199, email elvita@elvita.pl, www www.elvita.pl
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia fizjoterapii Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Jaworzno, ul. Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób naczyń Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia USG Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Pracownie inne
  • Poradnia geriatryczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii plastycznej Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia hepatologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pielęgniarski Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna Jaworzno, ul. Promienna 51     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno , ul. Energetyków 12 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia bólu Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia EKG Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Pracownie inne
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. Energetyków 12     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • 3

  Przychodnia

  Jaworzno , ul. Partyzantów 9 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  telefon 32 75 25 334, email elvita@elvita.pl, www www.elvita.pl
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia geriatryczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia medycyny pracy Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia kardiologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 345  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 335  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia pediatryczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień dla dorosłych Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna Jaworzno, ul. Partyzantów 9     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Punkt Medyczny
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno , ul. Hetmańska 20 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia pielęgniarki Jaworzno, ul. Hetmańska 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • 5

  Przychodnia

  Jaworzno , ul. Chrzanowska 8 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  telefon 32 61 64 737, www www.elvita.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Jaworzno, ul. Chrzanowska 8      Telefon: 32 61 64 737  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • 6

  Przychodnia okulistyczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice , ul. Oswobodzenia 43 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia okulistyczna Katowice, ul. Oswobodzenia 43      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • 7

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno , ul. Bogusławskiego 5 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. Bogusławskiego 5      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • 8

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno , ul. Plac Górników 5a (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia lekarza POZ Jaworzno, ul. Plac Górników 5a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Jaworzno

Specjalizacje, resorty ZOZ Jaworzno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl