Polki.pl

ELBLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY - Elbląg


 • ELBLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Elbląg , ul. Jana Amosa Komeńskiego 35   (82-300 Elbląg)
  warmińsko-mazurskie (powiat M. Elbląg)
 • tel.55 239 44 02
  email k.ess@elblag.com.pl
  www www.ess.elblag.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ELBLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 • 1

  Elbląski Szpital Specjalistyczny

  Elbląg , ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  telefon 55 239 44 02, email k.ess@elblag.com.pl, www www.ess.elblag.com.pl
  • oddział chorób wewnętrzynch Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 71  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Choroby płuc
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 41  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział rehabilitacji kardiologicznej Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 63  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział chirurgiczny ogólny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 31  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgii ręki Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 62  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział okulistyczny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 45 40  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • oddział otolaryngologiczny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 72  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • oddział psychiatryczny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 11  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • oddział detoksykacji Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 17  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • izba przyjęć Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 44  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   Szczepienia - Epidemiologia
  • blok operacyjny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 32  
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • centralna sterylizatornia Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 36  
  • apteka szpitalna Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 45 61  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 81  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 87  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • oddział neurologiczny Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodków Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • pracownia fizykoterapii Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia kinezyterapii Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia hydroterapii Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia gastrologiczna Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
  • poradnia reumatologiczna Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia audiologiczna Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • szkoła rodzenia Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Elbląg

Specjalizacje, resorty ZOZ Elbląg


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl