Czy wiesz jak wygląda rozliczanie składki ubezpieczeniowej w przypadku sprzedaży pojazdu?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadziła zasadę ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że nabywca pojazdu może korzystać z umowy OC zawartej przez zbywcę do końca okresu ubezpieczenia.

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. W tym celu sprzedający ma obowiązek wydania polisy OC nabywcy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeń wraz z podaniem danych osobowych nowego właściciela.

Jeżeli nabywca nie wypowie umowy w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeń będzie rozliczał się z nim, a nie ze zbywcą samochodu.

W tym przypadku zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

Jeżeli nabywca nie będzie korzystał z umowy ubezpieczenia OC zbywcy samochodu tj. wypowie ją w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas zakład ubezpieczeń zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia zbywcy.

Amerykanie malują paznokcie na fioletowo na znak sprzeciwu wobec przemocy domowej
SKOMENTUJ (0)
KOMENTARZE (0)