Polki.pl

Działalność ambulatoryjna UCMMiT - Gdynia


 • Działalność ambulatoryjna UCMMiT
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gdynia , ul. Powstania Styczniowego 9b   (81-519 Gdynia)
  pomorskie (powiat M. Gdynia)
 • tel.58 699 85 06
  email dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
  www ucmmit.gdynia.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Działalność ambulatoryjna UCMMiT

 • 1

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Gdynia , ul. ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 699 84 03, email dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl, www ucmmit.gdynia.pl
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonograficzna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG klasycznej Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 69  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 2

  Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych

  Gdynia , ul. ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 699 85 06, email dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl, www ucmmit.gdynia.pl
  • Poradnia Diabetologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hematologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Oto-Laryngologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 76  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Punkt Szczepień Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 83  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Laboratorium Parazytologiczne Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • 3

  Centrum Hiperbaryczne

  Gdynia , ul. ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 622 27 89, email hyperbar@ucmmit.gdynia.pl, www ucmmit.gdynia.pl
  • Zespół Komór Hiperbarycznych Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Ośrodek terapii hiperbarycznej
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Fizjopatologii Nurkowania Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna transportu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sportowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna sportowa
  • Pracownia Ratownictwa Morskiego Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna ratunkowa
 • 4

  Rehabilitacja Kardiologiczna

  Gdynia , ul. ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 699 84 06, email ocw@ucmmit.gdynia.pl, www ucmmit.gdynia.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 06  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 5

  Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

  Gdynia , ul. ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 699 85 66, email endoskopia@ucmmit.gdynia.pl, www ucmmit.gdynia.pl
  • Pracownia Endoskopii Gdynia, ul. ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 66  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia

Opieka zdrowotna Gdynia

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdynia


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl