Polki.pl

Dział Opieki Ambulatoryjnej - Hajnówka


 • Dział Opieki Ambulatoryjnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Hajnówka , ul. Lipowa 190   (17-200 Hajnówka)
  podlaskie (powiat Hajnówka)
 • tel.85 68 29 202
  email spzoz@hajnowka.pl
  www www.spzoz.hajnowka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dział Opieki Ambulatoryjnej

 • 1

  Przychodnia Rejonowa Nr 1

  Hajnówka , ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  telefon 85 68 29 006,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Oddział Chorób Wewnętrznych Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 277  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Stacja dializ Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 197  
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 132  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 210  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Pediatryczny Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 270  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział ginekologiczno-położniczy z rooming-in Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 262  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 287  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 283  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Apteka Szpitalna Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 291  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Prosektorium Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia diabetologiczna Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 162  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 112, 85 68 29 154  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 247  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalna izba przyjęć Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 247  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 001  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 280  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Nowokorninie Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Kleszczelach Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Czeremsze Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Gimnazjum Publicznym w Czeremsze Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Narewce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dubinach Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Blok Operacyjny Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 233  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 233  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Liceum Profilowanym w Hajnówce ZDZ w Białymstoku 17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 52 Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce Hajnówka, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Rejonowa Nr 2

  Hajnówka , ul. ul. Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  telefon 85 68 29 166,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 173  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 111  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

  Dubicze Cerkiewne , ul. ul. Główna 63 (podlaskie / powiat Dubicze Cerkiewne)
  telefon 85 68 52 005,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dubicze Cerkiewne, ul. ul. Główna 63      Telefon: 85 68 52 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • 4

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

  Narew , ul. ul. Kościelna 4 (podlaskie / powiat Narew)
  telefon 85 68 16 035,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Narew, ul. ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy w Narwi Narew, ul. ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Narew, ul. ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Narew, ul. ul. Kościelna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci Narew, ul. ul. Kościelna 4     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce

  Narewka , ul. ul. Kolejowa 1 (podlaskie / powiat Narewka)
  telefon 85 68 58 010,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Narewka, ul. ul. Kolejowa 1      Telefon: 85 68 58 010, 85 68 58 690  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Narewka, ul. ul. Kolejowa 1      Telefon: 85 68 58 010  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Narewka, ul. ul. Kolejowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci Narewka, ul. ul. Kolejowa 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lewkowie Starym

  Lewkowo Stare , ul. 73 (podlaskie / powiat Narewka)
  telefon 85 68 56 005,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lewkowo Stare, ul. 73      Telefon: 85 68 56 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • 7

  Wiejski Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łosinka , ul. Łosinka 30 (podlaskie / powiat Narew)
  • Poradnia ogólna Łosinka, ul. Łosinka 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 8

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie

  Nowoberezowo , ul. 82 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  telefon 85 68 64 413,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Nowoberezowo, ul. 82      Telefon: 85 68 64 413  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
 • 9

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siemianówce

  Siemianówka , ul. ul. Lipowa 11 (podlaskie / powiat Narewka)
  telefon 85 68 57 005,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Siemianówka, ul. ul. Lipowa 11      Telefon: 85 68 57 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
 • 10

  Szpital im. lek. Włodzimierza Mantiuka
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Hajnówka , ul. Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  • Oddział dla przewlekle chorych Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział rehabilitacji z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział niemowlęcy Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalna izba przyjęć Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem dla przewlekle chorych Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Dział higieny i epidemiologii Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • 11

  Przychodnia specjalistyczna

  Hajnówka , ul. ul. Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  telefon 85 68 29 176,
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 101  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział rehabilitacji Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 013  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia endokrynologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 162  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 018  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 002  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 180  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 006  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 142  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 142  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 160  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 161  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 171  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 182  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 174  
  • Poradnia chorób zakaźnych Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 221  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Narewce Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 58 690  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neonatologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Oddział dzienny rehabilitacji Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia laktacyjna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny sportowej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Szkoła rodzenia Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia logopedyczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 167  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Ośrodek dzienny rehabilitacji dzieci Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia neurologiczna w Czeremsze Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet fizjoterapii Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Alergologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Onkologiczna z gabinetem chemioterapii Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 015  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 016  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia Polikardiografii Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 273  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 137, 85 68 29 140  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 182  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 171  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 137  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia leczenia bólu Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neonatologiczna i ryzyka okołoporodowego Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia okulistyczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia osteoporozy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna Hajnówka, ul. ul. Lipowa 190     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 12

  Przychodnia specjalistyczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Hajnówka , ul. Piłsudskiego 10 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  • Poradnia zdrowia psychicznego Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozy Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 13

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

  Czeremcha , ul. ul. 1 Maja 86D (podlaskie / powiat Czeremcha)
  telefon 85 68 50 005,
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czeremsze Czeremcha, ul. ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Czeremcha, ul. ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Czeremcha, ul. ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Czeremcha, ul. ul. 1 Maja 86D     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
 • 14

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

  Białowieża , ul. ul. Puszczańska 2 (podlaskie / powiat Białowieża)
  telefon 85 66 72 468,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Białowieża, ul. ul. Puszczańska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Białowieża, ul. ul. Puszczańska 2      Telefon: 85 66 72 468  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Białowieża, ul. ul. Puszczańska 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne

Opieka zdrowotna Hajnówka

Specjalizacje, resorty ZOZ Hajnówka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl