POLECAMY

Słownik

Ubijanie

Nadawanie puszystości przez energiczne uderzanie, np. piany z białek.