POLECAMY

Słownik

Obgotowanie

Częściowe ugotowanie w wodzie, przed dalszą obróbką .