POLECAMY

Słownik

Filetowanie

Usuwanie kości z mięsa oraz ości z ryb.