POLECAMY

Słownik domowy

Filetowanie

Usuwanie kości z mięsa oraz ości z ryb.