Polki.pl

Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka - Wrocław
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka
 • Wrocław , ul. Kasprowicza 64/66   (51-137 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Psie Pole)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Pediatryczne...

 • 1

  Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Kasprowicza 64/66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Oddział patologii noworodka Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży z pododdziałem dziennym Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział ogólnopediatryczny - niemowlęcy Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Oddział immunologii i reumatologii wieku rozwojowego (kliniczny AM z łóżkami dziennymi ) Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział immunologii klinicznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne - Immunologia kliniczna
  • Oddział nefrologii i ostrych zatruć Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Toksykologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział neuroinfekcji i neurologii dziecięcej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
  • Oddziały ogólnopediatryczne niemowlęce ( wieloprofilowe , w tym o profilu pulmonologiczno - alergologicznym z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   Diagnostyka obrazowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia patologii noworodka ( Ośrodek wczesnej diagnostyki uszkodzeń mózgu i patologii noworodka ) Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia nefrologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ogólnopediatryczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia zaburzeń odporności Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia immunologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia elektromiografii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia spirometryczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Oddział pediatryczny Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Oddział pdiatryczny Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
 • 2

  Poradnie Specjalistyczne - Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J.. Korczaka
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław , ul. Kasprowicza 64/66 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Poradnia profilaktyki i chorób zakaźnych WZW i ADIS Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia wad metabolicznych i fenyloketonurii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia hepatologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Laboratorium bakteriologii i immunologii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium analityczne Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektroencefalografii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia fizjoterapii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hypetyreozy i fenyloketonurii Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
  • Transport noworodka Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna transportu
  • Izba przyjęć Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Apteka zakładowa Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pediatryczna szczepień z grup wysokiego ryzyka Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia badań endoskopowych Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Izba przyjęć oddziału psychiatrii dziecięcej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Osrodek rehabilitacji dziennej Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Kasprowicza 64/66     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl