Polki.pl

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu - Wrocław


 • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Oławska 14   (50-123 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Stare Miasto)
 • tel.071 344-93-02
  email womp@womp.wroc.pl
  www www.womp.wroc.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek...

 • 1

  Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

  Wrocław , ul. Oławska 14 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Stare Miasto)
  telefon 71 344-93-02, email womp@womp.wroc.pl, www www,womp.wroc.pl
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Medycyna pracy - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ortopedyczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Medycyna pracy - Alergologia
  • Poradnia radiologiczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Medycyna pracy - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometryczna Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia badań słuchu
   Diagnostyka obrazowa - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Pracownia EEG Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Wrocław, ul. Oławska 14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Choroby płuc
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań narażonych na działanie wibracji Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia alergologiczna z alergiami środowiska pracy i życia Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychiatryczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Medycyna pracy - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki elektrofizjologicznej EMG Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Pracownia elektrofizjologii
   Medycyna pracy - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poraadnia chorób zawodowych Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 713449300  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zakaźnych Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Medycyna pracy - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia konsultacyjno-odwoławcza Wrocław, ul. Oławska 14      Telefon: 71/3449300  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Oławska 14     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia protetyki słuchu w ramach poradni otolaryngologicznej Wrocław, ul. Oławska 14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl