Słownik

Wiatromierz

Urządzenie do mierzenia wiatru.