POLECAMY

Słownik

Wiatr pozorny

(apparent wind); wiatr odczuwany przez płynącego; jest wypadkową wiatru rzeczywistego i oporu wynikającego z ruchu płynącego.