POLECAMY

Słownik

Węzeł

(knot), jednostka siły wiatru używana w żeglarstwie; 1 węzeł = 1,852 km/h.