POLECAMY

Słownik

Upwind

Pod wiatr, najczęściej określenie pływania lub poruszania się pod wiatr, „w górę” wiatru.