POLECAMY

Słownik

Siodło

To element przeznaczony do siedzenia podczas jazdy rowerem