POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Siddhi

Naturalne zdolności ujawniające się dzięki medytacji.

W buddyzmie dzielą się one na zwyczaje i ostateczne siddhi. Zwyczajne to umiejętności psychiczne i psychiczne, które ma każdy z nas. Siddihi wiąże się z rozpoznaniem natury oraz umysłu.