POLECAMY

Słownik

Sandwich

Sandwich – rodzaj konstrukcji deski, która ma drewniany rdzeń zamknięty od góry laminatem, a z boku warstwą zabezpieczającą przed wilgocią (tzw. ABS). Są to deski stabilniejsze, ale mnie wybaczające o konstrukcji odpornej na uszkodzenia boczne.