Słownik

Ruch rotacyjny

Ruch rotacyjny - tułów wykonuje delikatny ruch obrotu wokół osi przebiegającej wzdłuż kręgosłupa (kraul na piersiach, styl grzbietowy) .