POLECAMY

Słownik

Rotacja

Rotacja – obrotowy ruch ciała lub jego części powodujący obrót nart.