POLECAMY

Słownik

Regular

Regular – osoba jeżdżąca na desce lewą nogą do przodu.