POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Puruszartha

Dosłownie oznacza „cel człowieka”. Stanowi podstawowy zbiór wartości i cnót. Ich przestrzeganie gwarantuje zachowanie równowagi miedzy człowiekiem i światem.

Wyróżnia się cztery cnoty. Są to:

  • Dharma,
  • Artha,
  • Kama,
  • Moksza.