POLECAMY

Słownik

Power zone

(strefa mocy), część okna wiatrowego znajdująca się na wprost kitesurfera, w której poruszający się latawiec generuje maksymalną moc.