POLECAMY

Słownik

Off Shore, On Shore

Określenie kierunku wiatru w stosunku do brzegu; od brzegu i do brzegu.