POLECAMY

Słownik

Odciążenie

Odciążenie – zmniejszenie nacisku wykorzystywane do zmiany krawędzi i do wprowadzenia nart w skręt.