POLECAMY

Słownik

Muldy

Muldy – koleiny powstałe między garbami podczas jazdy narciarzy.