POLECAMY

Słownik

Mauna

Mauna jest stanem mentalnej ascezy polegającym na wyciszeniu.

Jest to stan osiągany przez mędrców. Wyróżnia się dwa rodzaje mauny: całkowite milczenie, polegające na powstrzymaniu się od artykułowania werbalnie i fizycznie (za pomocą gestów) swoich intencji – kastha-mauna, oraz milczenie formalne, w którym powstzymuje się jedynie od mówienia – araka-mauna.