POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Krokomierz

Urządzenie mechaniczne lub elektroniczne umożliwiające pomiar pokonanego dystansu. Najprostsze urządzenia mierzą liczbę wykonanych kroków (z dość dużym marginesem błędu). Najdokładniejsze, elektroniczne – działają w oparciu o system GPS i podają przebiegnięty dystans z dokładnością do kilku metrów.