POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Krok biegowy

Parametr decydujący o tempie biegu. Do opisania kroku biegowego potrzebne są dwa elementy – jego długość (czyli jaką odległość pokonuje biegnący w każdym kroku) oraz częstotliwość (ile kroków wykonuje biegnący w ciągu minuty). Lepsze efekty daje zazwyczaj krok krótszy ale o większej częstotliwości.