POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Klema

Dosłownie oznacza uciążliwości. Słowo to po raz pierwszy wystąpiło w Mahabharacie i oznaczało harówkę albo walkę.

Na każdą ludzką działalność wpływa los, przeznaczenie i natura. Choć uznaje obecność karmy, to traktuje ją jak przykrą konieczność. Odrzucają odwieczne prawo moralne.