POLECAMY

Słownik

Kiterooming

Trenażer naziemny do ćwiczenia ewolucji w powietrzu.